030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersGeluidsscherm A1, Stroe

Geluidsscherm A1, Stroe

Project details

Het ontwerp van Landschappartners is uit de 3 aanbiedingen met overgrote meerderheid door de bewoners gekozen voor uitvoering. Voor de verschillende typen geluidsschermen is gestreefd naar één familie van ontwerp. Zowel de transparante als betonnen/begroeide schermen hebben een uniforme betonnen onderdorpel. Aan de bewonerszijde van het betonnen scherm is een struweelbeplanting opgenomen i.v.m. de gewenste landschappelijke inpassing, de ecologische meerwaarde en de luchtverbetering. Aan de wegzijde is klimbeplanting aangebracht (begeleiding met vericale spandraden).

2005
Opdrachtgever: Redubel/Noise Protection

Related Projects