030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersEcologische verbindingszone Esperloop

Ecologische verbindingszone Esperloop

Project details

Langs de Esperloop is een strook met grond verworven met het doel deze in te richten als een ecologische verbindingszone die tevens gebruikt kan worden ‘voor een blokje om’.

De Esperloop en oevers zijn zodanig ingericht dat deze geschikt zijn voor o.a. drijvende waterweegbree en als leefgebied voor de gebiedsspecifieke gewone bronlibel. Voor de kamsalamander en de heikikker zijn stapstenen (poelen) ingericht.

Naast het natuurlijker inrichten en laten meanderen van de beekloop, hebben wij een slingerend ‘laarzenpad’ ontworpen. Op een aantal plaatsen zijn vlonders ontworpen waar recreanten uit kunnen kijken over de beek en de natuurvriendelijke oevers.

Het project is inmiddels uitgevoerd en openbaar toegankelijk.

2012
Opdrachtgever: Gemeente Gemert-Bakel

Related Projects