030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersHaarbrug Zuid, Bunschoten

Haarbrug Zuid, Bunschoten

Project details

Aan de zuidzijde van de kern Bunschoten is het bedrijventerrein Haarbrug Zuid geprojecteerd (zoeklocatie). De locatie dient enerzijds als uitbreidingslocatie voor autonome groei en anderzijds als verplaatsingslocatie voor bedrijven van het bestaande bedrijventerrein Zuidwenk. De zoeklocatie ligt in het overgangsgebied tussen de Eempolders en Polder Arkemheen. Beide polders worden gekenmerkt door een uniek landschappelijke openheid, welke de basis vormt voor een grote rijkdom aan weidevogels in de regio. Landschappartners heeft een schetsboek opgesteld, waarin een eerste aanzet wordt gegeven van de landschappelijke inpassing.

2007
Opdrachtgever: Gemeente Bunschoten

Related Projects