030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersGeluidsscherm Barchman Wuytierslaan, Amersfoort

Geluidsscherm Barchman Wuytierslaan, Amersfoort

Project details

Langs het spoorwegemplacement in Amersfoort is ter hoogte van de Barchman Wuytierslaan een geluidbeperkende voorziening gerealiseerd. Het ontwerp van het geluidsscherm, de technische uitwerking, de presentaties inspraak/voorlichtingsavonden, de presentatie Welstand, de technische uitwerking (bestek en aanbesteding) en de uitvoeringsbegeleiding/directievoering is door ons verzorgd.

Het hoge geluidsscherm vormt de nieuwe begrenzing van de achtertuinen van de particuliere woningen. Een aantal bomen op het aangrenzende talud zijn voor de voorziening gekapt. In verband met gewenst lichtinval is het bovenste deel van het scherm transparant uitgevoerd. Het onderste deel is opgebouwd met blokken gevuld met grond. De bewoners hebben zelf de stapelbakken gevuld met beplanting. Het aangrenzende steil opgezette talud is weer aangevuld met een bosplantsoen.

2005-2009
Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Related Projects