030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersGroenactieplan IJsselveld, IJsselstein

Groenactieplan IJsselveld, IJsselstein

Project details

Voor de gemeente IJsselstein hebben wij een groen-actieplan gemaakt. Met dit plan hebben wij de kwaliteit van de groenvoorzieningen in beeld gebracht. Door alle groenvoorzieningen te inventariseren en de kwaliteit in verschillende kleuren op kaart aan te geven, is inzicht gegeven waar de knelpunten zitten en ontstaan. Op basis van deze kaarten zijn conclusies, aanbevelingen en is een concreet maatregelenplan opgesteld. Voor de besluitvorming en uitvoering van de voorgestelde maatregelen is een kostenraming opgesteld.

 

2009
Opdrachtgever: Gemeente IJsselstein

Related Projects