030-6666199
info@landschappartners.nl

Herinrichting parochietuin Willibrordkerk Vleuten

LandschappartnersHerinrichting parochietuin Willibrordkerk Vleuten

Project details

Restauratie pastorietuin Willibrordkerk in Vleuten

Voor de gewenste herinrichting van de pastorietuin en het kerkplein is een tuin historisch onderzoek uitgevoerd. De pastorietuin is van monumentale waarde door het ensemble van de kerk, de tuin en het kerkhof. De tuin wordt gekenmerkt door de 19e-eeuwse aanleg in landschappelijke stijl. De voormalige pastorie is in functie als het kantoor van de parochie. De nieuwe route voor begrafenissen vanaf het kerkplein door de parochietuin naar het kerkhof is een belangrijk uitgangspunt voor de herinrichting. Daarnaast dient de beeldkwaliteit van het kerkplein aan te sluiten op de omgeving.

2018-2020
Parochiebestuur Licht van Christus