030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersHOV3 Hilversum

HOV3 Hilversum

Project details

Het tracé HILHOV3 van de HOV baan Huizen Hilversum is momenteel in uitvoering. Landschappartners is verantwoordelijk voor de uitwerking vormgeving en inpassing. De vrijliggende HOV-baan vanaf het stationsplein Hilversum tot de aansluiting A27 is aanleiding tot belangrijke infrastructurele ingrepen en verbeteringen in de verkeersstructuur van Hilversum. De belangrijkste ingrepen in het stedelijke gebied zijn de herinrichting van de Wilhelminastraat, het Wandelpad, Venetapark en het shared spacegebied Oosterengweg. De Oosterengweg krijgt een onderdoorgang voor zowel het snel als het langzaam verkeer onder de bundel van het spoor en de HOV-baan (de langzaamverkeerbuis ligt boven de snelverkeersbuis). In het beschikbare smalle profiel van de Oosterengweg is dit een uitdaging. In het buitengebied loopt de HOV-baan voor een groot deel parallel aan het spoor. De te realiseren natuurbrug over het spoor en de HOV-baan, in aansluiting op de Groene Schakel, resulteert in een doorlopende corridor van de verschillende doelsoorten.  Diverse faunatunnels en overige ecovoorzieningen (zichtschermen, ecorasters, wildroosters, terugkeervoorzieningen e.d.) maken ook onderdeel uit van de scope HILHOV3. De HOV-baan kruist het spoor en de Verlegde Annas Hoeveweg met een fly-over.

Voor de architectuuronderdelen wordt samengewerkt met A&E architecten.

2019-2022
HOV 't Gooi / uitvoering BAM

Related Projects