030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersPlan van aanpak beleid landschap Reeuwijk

Plan van aanpak beleid landschap Reeuwijk

Project details

Het eerder vastgestelde beleid en visie op het buitengebied van de gemeente Reeuwijk is per deelgebied geactualiseerd (vastleggen van kernkwaliteiten, signaleren van knelpunten en kansen). Het plan is  een aanzet naar beheer- en onderhoudsplannen. Het landschapsbeheer is gepresenteerd in de vorm van een ‘Toolbox’, die als dagelijks werkdocument gebruikt wordt.

2009
Opdrachtgever: Gemeente Reeuwijk

Related Projects