030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersVerdubbeling N33 Assen – Zuidbroek

Verdubbeling N33 Assen – Zuidbroek

Project details

De autoweg N33 wordt vanaf het knooppunt Assen (aansluiting A28) tot en met knooppunt Zuidbroek (aansluiting A7) verdubbeld van 1×2 rijstroken naar 2×2 rijstroken. Voor deze verdubbeling worden de bestaande kunstwerken verbreed/verlengd en ook diverse nieuwe kunstwerken gemaakt.

Voor alle kunstwerken van de N33 geldt dat deze als onderdeel van een minimale lijn zijn vormgegeven, waarbij de samenhang en herkenbaarheid zijn gewaarborgd. Zo hebben alle leuningen en randelementen een identieke N33 vormgeving. Uitzondering op de lijn- benadering zijn de knooppunten Assen en Zuidbroek die van een hogere orde zijn en een speciale vormgeving hebben gekregen.

De viaducten worden gekenmerkt door de transparante vormgeving met een minimaal zichtbare lijn. De hekwerken hebben een duidelijk horizontale lijnvoering en zijn ten opzichte van de  brugranden terug geplaatst. De ondersteuningen van de bruggen (kolommen en onderslagbalk) zijn ook in de afgeronde vorm uitgevoerd.

De N33 stijl gaat uit van zorgvuldige inpassing waarbij de weg niet opvallend in het landschap aanwezig is. De inpassingsvisie maakt een onderscheid tussen de weg als lijn, de aansluitingen en de inpassing in het Drentse en Groningse landschap. In Drenthe loopt de weg door Natura 2000 gebied en grenst aan het Nationale Park: Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. De weg kruist een aantal beeklopen en de Robuuste Ecologische Verbinding de Hunze. In dit tracédeel zijn diverse ecologische verbindingen gesitueerd. Het tracédeel De Hilte – Duurkenakker/Meeden wordt na de verbreding weer aangeplant met een dubbele bomenrij.

 

 

Ontwerp: 2012-2013 Uitvoering: 2013-2015
Opdrachtgever: Poort van Noord / in samenwerking met A&E architecten

Related Projects