030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersParc Drieën Huysen, Vlaardingen

Parc Drieën Huysen, Vlaardingen

Project details

In de ontwikkelingsvisie Holy Zuidwest is een ruimtelijke visie opgenomen voor de ontwikkeling van locatie Park Drieën Huysen. Deze visie gaat uit van de komst van een nieuw zorgcentrum gecombineerd met woningen. 

In de uitwerking van het stedenbouwkundig plan ligt de opdracht de nieuwbouw samen met het bestaande te handhaven gebouw te omzomen door groen. Deze groene zoom zal grotendeels bestaan uit het groen wat de locatie in haar huidige situatie karakteriseert. Het gebruik van het zuidelijke deel (voormalig sportveld) wordt gewijzigd in de functie zorg en wonen. Hierdoor zal de groene ruimte op de nieuwe functie moeten worden afgestemd.  

In het kader van de ontwikkeling fase 1 van de bouwplannen hebben wij de bestaande groenstructuur beoordeeld en gewaardeerd. Ook hebben wij de consequenties van de bouwplannen inzichtelijk gemaakt en gewaardeerd.

2014
Opdrachtgever: Boele & Van Eesteren BV

Related Projects