030-6666199
info@landschappartners.nl

Parkwijk Oosterhout, Nijmegen

LandschappartnersParkwijk Oosterhout, Nijmegen

Project details

In januari 2016 is de begonnen met de bouw van 88 woningen in Parkwijk Oosterhout, als onderdeel van de woonwijk De Groote Boel.

Als onderdeel van de Waalsprong wordt in de nieuwe wijk de Grote Boel Parkwijk Oosterhout ontwikkeld. Landschappartners stelde het stedenbouwkundig plan samen. Uitgangspunt is dat hier energieneutrale koopwoningen worden gerealiseerd die ook bereikbaar zijn voor mensen met een smalle beurs. Verbinding met het noordelijk gelegen waterrijke park, dat ecologische en archeologisch waarden heeft, ontstaat door rijwoningen in een grote boog met oriëntatie op dit park. Dit zijn de Crescentwoningen die zorgen voor verankering met de omgeving. De overige rijwoningen vormen met gebogen lijnen het beeld van deze wijk. De gebogen lijnen omsluiten grote groengebieden die de naam Parkwijk rechtvaardigen. De bewoners gaan grote delen van dit buurtgroen zelf beheren en onderhouden. Zij stellen zelf de nadere inrichting van het groen samen. Belangrijk hierbij is dat stadslandbouw inspiratie biedt tot inrichting en beheer van dit groen.

Bijzonder is dat de gevels van elke rijwoning afzonderlijk ingedeeld wordt door de bewoners zelf. Daarbij bepalen ze bovendien individueel hoe hoog en diep de woning is. Dit geeft grote variatie in gevelbeelden. Zowel het stedenbouwkundig plan als de groeninrichting en vormgeving van de woningen versterken het gewenste tuindorp karakter van deze wijk.

2016-2017
GB4ALL / A12 Architecten

Related Projects