030-6666199
info@landschappartners.nl

Plan Nagtegael, Beilen

LandschappartnersPlan Nagtegael, Beilen

Project details

Plan Nagtegael betreft een groot gebied van 800 woningen ten zuiden van Beilen. Het plangebied wordt door een kanaal in twee delen geleed. Het huidige landschap, waaronder de bestaande verkaveling, houtwallen en bosjes zijn medebepalend geweest voor de structuur van de nieuwe woonwijk. Er is bewust gekozen voor een dorps karakter en aansluiting met de bebouwingskarakteristieken van Beilen. Zorgvuldige inpassing in het landschap, het benutten van bestaande waarden en een goede relatie met de bestaande kern van Beilen zijn de belangrijkste ingredi├źnten voor het samenhangende duurzaam stedenbouwkundig plan.

Naast het stedenbouwkundig plan zijn de inrichtingsplannen voor de wadi en de groene buurtparken verzorgd en het bestemmingsplan opgesteld.

1998-2011
Gemeente Beilen / Credo Integrale Planontwikkeling / i.s.m. Mulleners architecten

Related Projects