030-6666199
info@landschappartners.nl

Stadspark Het Nieuwe Plantsoen, Deventer

LandschappartnersStadspark Het Nieuwe Plantsoen, Deventer

Project details

Het 100 jaar oude monumentale stadspark Het Nieuwe Plantsoen in Deventer ondervond diverse bedreigingen. De kwaliteit van het park stond onder druk en nieuwe functies vonden hier een plek. Met een herontwikkelingsplan kon de ROC school in het park gepast worden en twee woonbuurten ruimte krijgen in of naadloos grenzende aan het park. Door herschikken in het park kan een hertenwei blijven bestaan en biedt de grote plas eindelijk ruimte voor recreatieve verpozing. De cultuurhistorische waarden van dit park konden hersteld en de grondwaterwinning gecontinueerd worden, waarbij tevens deze functies voldoen aan de huidige maatschappelijke behoeften.

Door gerichte communicatie met overheden, bedrijven en bewoners openden zich de mogelijkheden voor het voortbestaan van het park met zijn monumentale waarden, voor handhaving van de waterwinning en de inpassing van nieuwe functies van het park.

Related Projects