030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersHollandshof Ter Aar

Hollandshof Ter Aar

Project details

Voor het kleinschalige villawijkje Hollands Hof  in Ter Aar hebben wij een gedetailleerd inrichtingsplan gemaakt. Met name de details met betrekking tot ontsluiting van het wijkje, erfafscheidingen, materialisatie van het openbare gebied, verlichting en openbaar groen zijn door ons uitgewerkt. Het bouwrijp maken maken is door onze opdrachtgever uitgevoerd.

2012 - 2016
Opdrachtgever: Aveco de Bondt/ DWP