030-6666199
info@landschappartners.nl

Veldjesgraaf, Ederveen

LandschappartnersVeldjesgraaf, Ederveen

Project details

In het dorp Ederveen is een duurzaam stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor een bijzondere woonwijk, waarvoor het omliggende landschap en de bebouwingsstructuur van het dorp leidraad zijn geweest. Er is in onderling overleg een bijzonder woningbouwprogramma samengesteld, met als ambitie dat de mensen hun hele leven in dezelfde woonwijk kunnen blijven wonen.
De stedenbouwkundige opzet bestaat uit verschillende kamers met ieder een eigen woontype gekoppeld aan de centraal gelegen ‘bosloper’. In deze woonwijk hebben een supermarkt, dienstencentrum met zorgwoningen, starters-, levensloopbestendige en vrije sector woningen én een appartementengebouw in de bosloper een plek gekregen.
De bosloper biedt ruimte voor regenwaterberging en zit- en speelgelegenheid voor jong en oud. Op deze wijze ontstaat een soepele combinatie van verschillende woningtypen die recht doet aan het dorps en landelijk karakter van Ederveen.

2003-2004
DoDrun planontwikkeling / Ederveen gemeente Ede / i.s.m. A12 Architecten en CNL planontwikkeling

Related Projects