030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersOvermeer Zuid, Wijdemeren

Overmeer Zuid, Wijdemeren

Project details

De gemeente Wijdemeren geeft met het project ‘herinrichting Overmeer Zuid’ de bestaande wijk een kwaliteitsimpuls. Het woonerf principe wordt omgevormd naar een 30 km-zone, waarbij ook de groenstructuur wordt verbeterd.Tevens wordt de riolering aangepakt, waarbij een deel van het regenwater wordt afgekoppeld. Wij hebben voor de wijk Uiterdijksehof  is een inrichtingsplan gemaakt.

2016
Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren / Aveco de Bondt