030-6666199
info@landschappartners.nl

dec

10

Groenactieplan IJsselveld, IJsselstein

Voor de gemeente IJsselstein hebben wij een groen-actieplan gemaakt. Met dit plan hebben wij de kwaliteit van de groenvoorzieningen in beeld gebracht. Door alle groenvoorzieningen te inventariseren en de kwaliteit in verschillende kleuren op kaart aan te geven, is inzicht gegeven waar de knelpunten zitten en ontstaan. Op basis van deze kaarten zijn conclusies, aanbevelingen en

Read more

dec

10

Groenkwaliteitsonderzoek De Bilt

De Rekenkamercommissie van de gemeente De Bilt heeft ons gevraagd onderzoek te doen naar de kwaliteit van het openbaar (groen)beheer in de gemeente. Binnen dit onderzoek vallen de plaatsen De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk, Westbroek, Hollandse Rading en Groenekan. Voor het onderzoek zijn de onderdelen bestrating, maatschappelijk vuil en beplanting/groenvoorziening beschouwd. Bij het onderzoek is op

Read more

dec

10

Plan van aanpak beleid landschap Reeuwijk

Het eerder vastgestelde beleid en visie op het buitengebied van de gemeente Reeuwijk is per deelgebied geactualiseerd (vastleggen van kernkwaliteiten, signaleren van knelpunten en kansen). Het plan is  een aanzet naar beheer- en onderhoudsplannen. Het landschapsbeheer is gepresenteerd in de vorm van een ‘Toolbox’, die als dagelijks werkdocument gebruikt wordt.