030-6666199
info@landschappartners.nl

nov

18

FSG Academy Apeldoorn

De drukkerij van Wegener Media in Arnhem heeft na de fusie met De Persgroep transformatie ondergaan naar een sportcampus. Deze campus biedt aan zeer talentvolle tienersporters zowel sportfaciliteiten, als huisvesting en studiemogelijkheden. Dus sporten, wonen en educatie op de campus. Om dit mogelijk te maken was bestemmingsplan herziening vereist. Landschappartners heeft hiertoe de toets voor

Read more

aug

12

Eekterveld IV, Vaassen

Voor de gemeente Epe is een stedenbouwkundig verkavelingsplan opgesteld voor de vierde uitbreiding van het bedrijven­terrein Eekterveld met netto 4 ha. Om het verkavelingsplan samen te stellen zijn twee parallelle trajecten gevolgd die elkaar over en weer gedurende het planproces beïnvloedden. Het ene traject is de locatiekeuze, waarvoor een zoekgebied geanalyseerd werd, Wat betreft beleid,

Read more

aug

11

Dassenbosje, Hollandse Rading

Het bestaande Dassenbosje in Hollandsche Rading wordt met 8,5 ha natuurgebied uitgebreid. Hiervan wordt 6,5 ha met bos aangeplant in het kader van boscompensatie. De boscompensatie is nodig voor de gekapte bomen langs de verbrede snelwegen, zoals de A27. Om deze bos- en natuurontwikkeling mogelijk te maken zorgde Landschapspartners voor de samenstelling van het bestemmingsplan,

Read more

mrt

21

Elspeet

Projectform: stedenbouwkundig/landschapsplan, bestemmingsplan, haalbaarheidsonderzoeken, inspraakprocedure voor omvorming 3 agrarische bedrijven met compensatie van 11 nieuwe woningen

dec

10

Haarbrug Zuid, Bunschoten

Aan de zuidzijde van de kern Bunschoten is het bedrijventerrein Haarbrug Zuid geprojecteerd (zoeklocatie). De locatie dient enerzijds als uitbreidingslocatie voor autonome groei en anderzijds als verplaatsingslocatie voor bedrijven van het bestaande bedrijventerrein Zuidwenk. De zoeklocatie ligt in het overgangsgebied tussen de Eempolders en Polder Arkemheen. Beide polders worden gekenmerkt door een uniek landschappelijke openheid,

Read more