030-6666199
info@landschappartners.nl

aug

11

Dassenbosje, Hollandse Rading

Het bestaande Dassenbosje in Hollandsche Rading wordt met 8,5 ha natuurgebied uitgebreid. Hiervan wordt 6,5 ha met bos aangeplant in het kader van boscompensatie. De boscompensatie is nodig voor de gekapte bomen langs de verbrede snelwegen, zoals de A27. Om deze bos- en natuurontwikkeling mogelijk te maken zorgde Landschapspartners voor de samenstelling van het bestemmingsplan,

Read more

dec

10

Haarbrug Zuid, Bunschoten

Aan de zuidzijde van de kern Bunschoten is het bedrijventerrein Haarbrug Zuid geprojecteerd (zoeklocatie). De locatie dient enerzijds als uitbreidingslocatie voor autonome groei en anderzijds als verplaatsingslocatie voor bedrijven van het bestaande bedrijventerrein Zuidwenk. De zoeklocatie ligt in het overgangsgebied tussen de Eempolders en Polder Arkemheen. Beide polders worden gekenmerkt door een uniek landschappelijke openheid,

Read more