030-6666199
info@landschappartners.nl

aug

10

HOV3 Hilversum

Het tracé HILHOV3 van de HOV baan Huizen Hilversum is nagenoeg gereed. 6 augustus 2022 is de onderdoorgang Oosterengweg in gebruik genomen. Landschappartners is verantwoordelijk voor de uitwerking vormgeving en inpassing. De vrijliggende HOV-baan vanaf het stationsplein Hilversum tot de aansluiting A27 is aanleiding tot belangrijke infrastructurele ingrepen en verbeteringen in de verkeersstructuur van Hilversum.

Read more

dec

10

Ecoduct Leusderheide, A28

Aanbiedingsontwerp, landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van het ecoduct over de A28 ter hoogte van Leusden. De overbrugging voor het wild wordt gekenmerkt door een robuust kunstwerk met een opvallend reliëf. De basis voor het inrichtingsplan vormen de ecologische uitgangspunten; het mitigeren van de barrière van de A28 voor zoveel mogelijk doelsoorten. Hiervoor zijn verschillende

Read more

dec

10

9-Ecopassages

Het project ‘9 ecoducten’ in midden Nederland is volgens een Design&Build-contract aanbesteed. Voor de winnende Bouwcombinatie H2ECO hebben wij de inrichtingsplannen en ecologische onderbouwing gemaakt. Wij hebben ook de beheer- en ontwikkelingsplannen opgesteld. De 9 ecoducten zijn: Hulshorst, A28 (58,1) en naastgelegen spoor Petrea, A50 (231,5) Hoog Buurlo A1 (75,5) P. Thijsse A12 (118,3) Middachten

Read more

dec

2

Ecoduct Dwingelderveld

In oktober 2013 is ecoduct Dwingelderveld officieel geopend. In nauw overleg met de omgeving, terreinbeheerders en opdrachtgever(s) is een optimale inrichting van de ecopassages gecreëerd. Voor de weggebruiker maken we de functie van deze natuurbrug inzichtelijk door een groene, natuurlijke uitstraling. Op het ecoduct wil het wild juist zo min mogelijk merken van de drukte,

Read more

dec

1

Natuurbrug Laarderhoogt, A1

De natuurbrug Laarderhoogt verbindt de bos- en heidegebieden aan weerzijden van rijksweg A1 ter hoogte van Laren: respectievelijk de Bussummer- of Westerheide en de Blaricummer- of Tafelbergheide. Het ecoduct is ingericht als een bos-heide corridor met stobbenwal. Als doelsoorten zijn de soorten uit de omgeving genomen. Variatie op het ecoduct is van belang voor het

Read more