030-6666199
info@landschappartners.nl

feb

6

Geluidsscherm Nollenweg, Alkmaar

Voor de gemeente Alkmaar is een geluidwerende voorziening langs de Nollenweg ontworpen. Dit ontwerp is gekozen uit een vijftal ingediende voorstellen. Het scherm is noodzakelijk voor de realisering van ruim 30 woningen ter plaatse van voormalige sportvelden. Zowel de situering als de noodzaak voor de gewenste woningen betekende dat het scherm een geforceerde voorziening in

Read more

mei

1

N470 geluidsscherm met zonnecellen

Een geluidsscherm dat energie opwekt? of een energiebron die ook verkeerslawaai tegenhoudt? Langs de N470 in Pijnacker-Nootdorp bouwt BAM in het najaar van 2017 een geluidsscherm met zonnecellen in glas, goed voor 30 Megawattuur per jaar. Landschappartners heeft het ontwerp gemaakt van dit innovatieve scherm en Steven Brink heeft de visuals gemaakt. Het scherm bestaat uit

Read more

jan

1

Geluidsscherm Barchman Wuytierslaan, Amersfoort

Langs het spoorwegemplacement in Amersfoort is ter hoogte van de Barchman Wuytierslaan een geluidbeperkende voorziening gerealiseerd. Het ontwerp van het geluidsscherm, de technische uitwerking, de presentaties inspraak/voorlichtingsavonden, de presentatie Welstand, de technische uitwerking (bestek en aanbesteding) en de uitvoeringsbegeleiding/directievoering is door ons verzorgd. Het hoge geluidsscherm vormt de nieuwe begrenzing van de achtertuinen van de

Read more

dec

11

Geluidsscherm A1, Stroe

Het ontwerp van Landschappartners is uit de 3 aanbiedingen met overgrote meerderheid door de bewoners gekozen voor uitvoering. Voor de verschillende typen geluidsschermen is gestreefd naar één familie van ontwerp. Zowel de transparante als betonnen/begroeide schermen hebben een uniforme betonnen onderdorpel. Aan de bewonerszijde van het betonnen scherm is een struweelbeplanting opgenomen i.v.m. de gewenste

Read more

dec

10

Geluidsscherm N201, De Ronde Venen

Langs de provinciale weg N201 ter hoogte van Vinkeveen is een geluidsscherm gerealiseerd. Wij hebben het ontwerp, het bestek gemaakt en directie gevoerd. De moeilijke omstandigheden van uitvoering waren een uitdaging. Het verkeer is tijdens de uitvoering tijdelijk verplaatst naar de naastgelegen parallelweg/fietspad.

dec

10

Geluidsscherm Zandweg Oostwaard, Maarssen

Langs de N404 en de Zuilense Ring (N230) zijn geluidbeperkende voorzieningen ontworpen en gerealiseerd voor de wijk Zandweg Oostwaard Maarssen. Naast de transparante delen bestaat de materialisatie voornamelijk uit hout behandeld met een ‘restololie’, kleur blauw. Langs de N404 zijn de schermen voornamelijk beplant en ingepast in de groenstructuur van de wijk.

dec

10

Geluidsscherm A58, Breda West

In het kader van de inpassingsprojecten HSL zijn voor de aansluiting van rijksweg A58 op rijksweg A16 geluidsschermen ontworpen en gerealiseerd. De schanskorfwanden hebben een vaste dichte kern i.v.m. mogelijk optredende geluidslekken.

dec

10

Geluidswal N3, Papendrecht

Ten behoeve van de wijk Wilgendonk is langs de N3 de bestaande groene geluidswal verhoogd. Geotechnisch was het niet mogelijk om de grondwal volledig te verhogen en daarom is een topscherm van 1,5m gerealiseerd. Het behoud van de groene afscherming van de N3 voor de bewoners was een belangrijk uitgangspunt. Het ontwerp, de technische uitwerking

Read more

dec

10

Geluidsscherm A15, Papendrecht

Het geluidscherm langs de A15 ter hoogte van Papendrecht is in verschillende fases ontworpen en gerealiseerd. Het ontwerp van de geluidbeperkende voorziening, de technische uitwerking (bestek en aanbesteding) en het toezicht/directievoering hebben wij verzorgd. De eerste fase is ontworpen als een ‘opgerolde berm’. Het gebogen geluidscherm komt als het ware voort uit een grondwal. In

Read more

dec

2

Geluidsscherm Europaweg, Assen

Langs de Europaweg West in Assen is door ons de geluidbeperkende voorziening ontworpen. Het geluidsscherm wordt gekenmerkt door een grondkerende basis van schanskorven, geïntegreerde lichtmasten, begroeide betonelementen en transparante delen voor de gewenste zichtrelaties. Cortenstale platen verbijzonderen de verspringingen in de hoogte van het scherm. De geïntegreerde bushalte is een karakteristiek onderdeel.