030-6666199
info@landschappartners.nl

aug

15

Loods5, Polanenpark

In opdracht van Loods5 en bouwbedrijf Aan De Stegge Twello heeft Landschappartners het buitenterrein van Loods5 op Polanenpark ontworpen. De focus binnen dit plan ligt naast de aansluiting op de omringende waardevolle groenelementen op het maken van een natuur inclusief ontwerp. Er wordt rekening gehouden met de klimaateffecten, flora en fauna uit het gebied. Er

Read more

nov

18

Hollands Hof Ter Aar

Voor het plan Hollands Hof, Oostkanaalweg Ter Aar, is een terreininrichtingsplan gemaakt. Het nieuwbouwproject heeft 35 vrijstaande woningen en 7 rijwoningen. Het betreft de herontwikkeling van een voormalig kassengebied. De vrijstaande woningen staan in een parkachtige setting. Grasbermen, bomen en hagen als erfafscheiding bepalen de groenstructuur. De 30 km verkeerszone is informeel opgelost: shared space

Read more

aug

12

Masterplan buitenruimte Noordelijk Havenhoofd Scheveningen

De gemeente Den Haag richt zich op het versterken van de Scheveningse Haven als authentiek centrum met een mix van visserij, watersport, horecavoorzieningen, hotel en wonen. In het duingebied wordt een drielaags parkeergarage gerealiseerd. Het Masterplan buitenruimte geeft een toelichting op de gewenste inrichting en materialisatie van de buitenruimten van de deelgebieden Vis, Havenhoofd en

Read more

feb

6

Stedenbouwkundig plan Parkwijken Erven 2300 en 2400, Veghel

Aan de oostrand van Veghel zijn diverse kleine woongebieden gepland. Deze woonplekken worden opgebouwd volgens de compositie van boerderijwoning en bijgebouwen op een boerenerf. Dat wil zeggen dat alle bijgebouwen in elkaars verlengde, parallel of dwars op elkaar gecomponeerd zijn. De boerderijwoning is autonoom gesitueerd en vormgegeven. De bijgebouwen zijn ontworpen als rijwoningen van 3

Read more

feb

6

Inrichtingsplan centrum, Lopik

Officieel is op 14 november 2015 het dorpscentrum met dorpsplein van Lopik geopend. Na 15 jaar van planvorming, sloop en de herbouw heeft Lopik weer een fraai kloppend hart. Naast een inrichtingsplan voor de wegen in het winkelcentrum is er een plan gemaakt voor het centrale plein. Dit plein vormt de schakel tussen de aan-

Read more

jul

10

Traverse Dieren

Voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Dieren, en voor een veilige stationsomgeving is de ‘Traverse Dieren’ in 2019 gerealiseerd. Als vervolg op de tenderfase voor Traverse Dieren cq. het Integraal Stedenbouwkundig en Landschappelijk schetsontwerp, heeft Landschappartners het plan nader uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp Plus (DO+). De uitwerking voor de planonderdelen

Read more

jun

3

Reconstructie Eikenlaan e.o. Spijkenisse

Voor de gewenste herinrichting van de Eikenlaan e.o. in Spijkenisse zijn wensen en aandachtspunten door de gemeente ingebracht. Ook is met de bewoners gesproken in de georganiseerde ‘bewonersontwerpavonden’. De avonden hebben waardevolle informatie opgeleverd voor de uitwerking van het herinrichtingsplan. Een belangrijkste ontwerpopgave is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast is de verhoging en verbetering van

Read more

jun

1

Rotterdamsebaan; Den Haag

De Rotterdamsebaan is de nieuwe indrukwekkende toegang tot Den Haag. Een ‘landmark’ van duurzaamheid dat de ambities van de stad op dit vlak verbeeldt. Een goed voorbeeld van duurzaamheid is het dienstengebouw bij de tunnelmond van de Victory Boogie Woogietunnel in de Vlietzone. Het dak is volledig bedekt met zonnepanelen die duurzame energie opwekken. Het

Read more

dec

1

Cortgene, Alblasserdam

Het dijklint Cortgene heeft ter plaatse van de wijk Alblasserwerf een vernieuwde en verkeersveilige inrichting gekregen. Voor dit project hebben wij in aansluiting op het plan Alblasserwerf de inrichting ontworpen en de technische voorbereiding uitgevoerd. De uitdaging zat bij dit project in het oplossen van de hoogteverschillen (eisen hoogwaterkering) en het creëren van veilige oversteekplaatsen voor voetgangers

Read more

dec

10

AWZI Harnaschpolder, Den Hoorn

In Den Hoorn is de grootste AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) gerealiseerd. Rondom het terrein is een groenzone geprojecteerd om de installatie in te passen in de omgeving. De groenzone krijgte een recreatieve functie en biedt plaats aan nieuwe natuur. Voor de landschappelijke inpassing hebben wij het ontwerp gemaakt, de technische uitwerking en uitvoeringsvoeringbegeleiding verzorgd. De landschappelijke inpassing is

Read more