030-6666199
info@landschappartners.nl

jan

21

Uikijktoren Boersweg, Doorwerth

Een uitkijktoren is ontworpen, die op de rand van de stuwwal bij Doorwerth is gebouw. De toren geeft fraai uitzicht over de Betuwe en bij helder weer tot voorbij de stuwwallen bij Nijmegen. Deze toren ligt op enkele van de vele wandelroutes die de stuwwalrand van de Veluwe rijk is. Deze toren is aangelegd door

Read more

dec

31

Chaletpark Holiday te Hensbroek

In het kleinschalig agrarische landschap Opdam/Hensbroek is recreatiecentrum Holiday gesitueerd. Landschappartners heeft voor de diverse uitbreidingsplannen inrichtingsplannen gemaakt en de vergunningen geregeld. De voorzieningen zijn landschappelijk ingepast door beplanting. Langs de bestaande en nieuwe watergangen zijn natuurvriendelijke oevers ingericht. Planonderdelen zijn de (tour)camping, het huisjesterrein, centrale voorzieningen, de ontsluiting en het parkeren.

dec

10

Vaarrecreatieplan Oost Groningen

Op een tweetal plaatsen langs het Oosterdiep zijn kanosteigers gerealiseerd, te weten twee steigers in Wildervank ter hoogte van Batjesverlaat aan weerszijden van de sluis en een of twee steigers bij de Wilhelminasluis te Veendam. Bij de sluis Langebosch zijn aan weerszijden voorzieningen nodig die de recreatievaart kunnen bevorderen. Aan de westzijde van de sluis is

Read more

dec

10

Recreatiepunt de Kooij

Het Grand Café & Partycentrum De Kooij ligt in het deelgebied Eempolder. De horecagelegenheid biedt ruimte voor feesten en partijen, maar is ook een recreatief startpunt in het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland. Naast het huidige restaurant is er behoefte aan een beperkte verblijfaccommodatie in de vorm van een Bed & Breakfast en een dienstwoning. In deelgebied

Read more

dec

10

Ontwikkelingsvisie Laakzone

De gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Nijkerk en het Waterschap Vallei & Eem hebben de handen ineen geslagen voor de recreatieve ontwikkeling van de Laak. Vanuit Vathorst ligt er de wens om het Randmeer bereikbaar te maken voor Laaksloepen. De ontwikkelingsvisie Laakzone staat voor een breed recreatief aanbod van natuur- en landschapsgerichte recreatievormen in combinatie met de

Read more

dec

9

Honswijkerwaarden

In de inrichtingsvisie wordt niet alleen het noordelijke deel, maar ook het zuidelijke deel van de plas aangevuld met grond die vrijkomt uit het Ruimte voor de Lek project. In het zuidelijk deel wisselen eilandjes en geulen, ondiep en dieper water elkaar af. De verschillen in waterdiepte en de eilandjes worden een aantrekkelijk leefgebied voor

Read more

dec

1

AWZI / Archeologische Publiek Herinnering, Den Hoorn

Bij werkzaamheden aan de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnashpolder in Den Hoorn, zijn archeologisch vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Uit het archeologische onderzoek dat is uitgevoerd is gebleken dat er ter plaatse Oude duinen hebben gelegen en dat deze bewoond werden. De rijkdom van de tastbare archeologische sporen en vondsten is inspiratie geweest voor het inrichtingsplan. De

Read more