030-6666199
info@landschappartners.nl

nov

18

FSG Academy Apeldoorn

De drukkerij van Wegener Media in Arnhem heeft na de fusie met De Persgroep transformatie ondergaan naar een sportcampus. Deze campus biedt aan zeer talentvolle tienersporters zowel sportfaciliteiten, als huisvesting en studiemogelijkheden. Dus sporten, wonen en educatie op de campus. Om dit mogelijk te maken was bestemmingsplan herziening vereist. Landschappartners heeft hiertoe de toets voor

Read more

aug

12

Oosterhof Zuid, Vaassen

Op de voormalige esgronden bij Vaassen wordt de woonwijk Oosterhof uitgebreid met 83 woningen. Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt voor een groen duurzaam woongebied met hoofdzakelijk grondgebonden woningen. De woningen laten een brede verdeling van woningtypen zien: van goedkope huur woningen tot dure vrijstaande koopwoningen. In aansluiting op de bestaande dorpsrand van de wijk Oosterhof

Read more

aug

11

Dassenbosje, Hollandse Rading

Het bestaande Dassenbosje in Hollandsche Rading wordt met 8,5 ha natuurgebied uitgebreid. Hiervan wordt 6,5 ha met bos aangeplant in het kader van boscompensatie. De boscompensatie is nodig voor de gekapte bomen langs de verbrede snelwegen, zoals de A27. Om deze bos- en natuurontwikkeling mogelijk te maken zorgde Landschapspartners voor de samenstelling van het bestemmingsplan,

Read more

dec

10

Dolderse Hille

Op het terrein van de Willem Arntsz-Hoeve staan prachtige monumentale panden langs de Middenas. Deze gebouwen zijn niet meer geschikt voor de oorspronkelijke zorgfunctie. Altrecht heeft ervoor gekozen het gebied te herontwikkelen met als doel de historische waarde te behouden. In het gebied is het de planning een combinatie van wonen, werken en zorg te realiseren.

Read more

dec

10

Haarbrug Zuid, Bunschoten

Aan de zuidzijde van de kern Bunschoten is het bedrijventerrein Haarbrug Zuid geprojecteerd (zoeklocatie). De locatie dient enerzijds als uitbreidingslocatie voor autonome groei en anderzijds als verplaatsingslocatie voor bedrijven van het bestaande bedrijventerrein Zuidwenk. De zoeklocatie ligt in het overgangsgebied tussen de Eempolders en Polder Arkemheen. Beide polders worden gekenmerkt door een uniek landschappelijke openheid,

Read more

dec

10

Groeneweg, Bunschoten

Midden in het open weidelandschap ten oosten van Bunschoten, tussen de Groeneweg en de Rengerswetering, is een nertsenbedrijf gevestigd. Het is gewenst dit bedrijf te amoveren in verband met de ontwikkeling van de woonwijk Rengerswetering, Plan Zuidelijke eilanden. Met de sloop van het nertsenbedrijf is ca. 10.000 m2 gemoeid. In het kader van het Reconstructieplan

Read more

dec

10

Parc Drieën Huysen, Vlaardingen

In de ontwikkelingsvisie Holy Zuidwest is een ruimtelijke visie opgenomen voor de ontwikkeling van locatie Park Drieën Huysen. Deze visie gaat uit van de komst van een nieuw zorgcentrum gecombineerd met woningen.  In de uitwerking van het stedenbouwkundig plan ligt de opdracht de nieuwbouw samen met het bestaande te handhaven gebouw te omzomen door groen. Deze

Read more