030-6666199
info@landschappartners.nl

aug

12

Oosterhof Zuid, Vaassen

Op de voormalige esgronden bij Vaassen wordt de woonwijk Oosterhof uitgebreid met 83 woningen. Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt voor een groen duurzaam woongebied met hoofdzakelijk grondgebonden woningen. De woningen laten een brede verdeling van woningtypen zien: van goedkope huur woningen tot dure vrijstaande koopwoningen. In aansluiting op de bestaande dorpsrand van de wijk Oosterhof

Read more

aug

12

Eekterveld IV, Vaassen

Voor de gemeente Epe is een stedenbouwkundig verkavelingsplan opgesteld voor de vierde uitbreiding van het bedrijven­terrein Eekterveld met netto 4 ha. Om het verkavelingsplan samen te stellen zijn twee parallelle trajecten gevolgd die elkaar over en weer gedurende het planproces beïnvloedden. Het ene traject is de locatiekeuze, waarvoor een zoekgebied geanalyseerd werd, Wat betreft beleid,

Read more

aug

11

Elzenhof, Hillegom

De nieuwe wijk Elzenhof in Hillegom wordt een woonwijk waar ook ouderen en ook mensen met een beperking deel gaan uitmaken van de gemeenschap. Landschappartners heeft i.s.m. AM en Inbo een stedenbouwkundige schets gemaakt voor de woonwijk. Door een variatie aan grondgebonden woningen, levensbestendige appartementen en een zorginstelling ontstaat er een inclusieve wijk. De inrichting

Read more

mrt

21

Veldjesgraaf, Ederveen

In het dorp Ederveen is een duurzaam stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor een bijzondere woonwijk, waarvoor het omliggende landschap en de bebouwingsstructuur van het dorp leidraad zijn geweest. Er is in onderling overleg een bijzonder woningbouwprogramma samengesteld, met als ambitie dat de mensen hun hele leven in dezelfde woonwijk kunnen blijven wonen. De stedenbouwkundige opzet bestaat

Read more

mrt

19

Plan Nagtegael, Beilen

Plan Nagtegael betreft een groot gebied van 800 woningen ten zuiden van Beilen. Het plangebied wordt door een kanaal in twee delen geleed. Het huidige landschap, waaronder de bestaande verkaveling, houtwallen en bosjes zijn medebepalend geweest voor de structuur van de nieuwe woonwijk. Er is bewust gekozen voor een dorps karakter en aansluiting met de

Read more

mrt

19

Buurderij, Oosterwolde-Almere

Landschappartners heeft een nieuw dorp in Oosterwolde-Almere ontworpen. Dit zelfvoorzienende dorp Buurderij Oosterwold biedt mogelijkheden om te wonen temidden van de landbouwgronden en betrokken te zijn bij de teelt van de eigen gewassen. De Buurderij heeft sterke connecties met het omringende landschap, bezit een eigen identiteit en is gebaseerd op gemeenschapsgevoel. De Buurderij is opgezet

Read more

feb

21

Parkwijk Oosterhout, Nijmegen

In januari 2016 is de begonnen met de bouw van 88 woningen in Parkwijk Oosterhout, als onderdeel van de woonwijk De Groote Boel. Als onderdeel van de Waalsprong wordt in de nieuwe wijk de Grote Boel Parkwijk Oosterhout ontwikkeld. Landschappartners stelde het stedenbouwkundig plan samen. Uitgangspunt is dat hier energieneutrale koopwoningen worden gerealiseerd die ook bereikbaar

Read more

feb

6

Stedenbouwkundig plan Parkwijken Erven 2300 en 2400, Veghel

Aan de oostrand van Veghel zijn diverse kleine woongebieden gepland. Deze woonplekken worden opgebouwd volgens de compositie van boerderijwoning en bijgebouwen op een boerenerf. Dat wil zeggen dat alle bijgebouwen in elkaars verlengde, parallel of dwars op elkaar gecomponeerd zijn. De boerderijwoning is autonoom gesitueerd en vormgegeven. De bijgebouwen zijn ontworpen als rijwoningen van 3

Read more

jan

21

Centrumontwikkeling Oud Gastel

Voor het centrum van Oud Gastel heeft Landschappartners een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de herontwikkeling van de ruimte grenzend aan de kerk en het klooster. Het plan beoogd de ruimte rondom de kerk weer een onderdeel te laten zijn de openbare ruimte. De te realiseren bebouwing is zodanig gesitueerd dat hier dorpse woonstraten en stegen

Read more

dec

10

Park Groenendijk, Woudrichem

In het bestaande Park Groenendijk te Woudrichem zijn 24-26 nieuwbouwwoningen gepland. De nieuwbouw dient te worden ingepast in het park met behoud van de bestaande kwaliteiten. Het bestaande boomareaal is hiervoor beoordeeld. De functies school en Hollywoud komen te vervallen, het hertenkamp is verplaatst. Nieuwe parkfuncties zoals spelen, voetbalveldje en een basketbalveld zijn ingepast. De centrale ontsluiting krijgt

Read more