030-6666199
info@landschappartners.nl

dec

10

Beeldkwaliteit infrastructurele kunstwerken provincie Utrecht

Een onderzoek naar de actuele beeldkwaliteit van de infrastructurele kunstwerken in de provincie Utrecht. De onderzoeksvraag van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht heeft betrekking op alle vormen van infrastructurele kunstwerken langs, onder en boven de rijks- en provinciale wegen (N-wegen) binnen de provincie Utrecht. Op basis van een veldinventarisatie (beeldenbank), analyse en

Read more

dec

10

Inpassing Maximakanaal

De omlegging van de Zuid-Willemsvaart (Maximakanaal) is in de periode 2010-2015 gerealiseerd. Landschappartners heeft de landschappelijke en ecologische inpassing van het kanaal verzorgt. Voor het project zijn naast de situatietekening ook veel dwarsprofielen gemaakt, FUPs ontworpen en een beplantingsplan gemaakt. Bijzondere onderdelen zijn de inrichting van het sluiscomplex Empel, het sluiscomplex Berlicum en de inrichting

Read more

dec

2

Architectonische specificaties A27

De architectonische Specificaties zijn een vertaling op het niveau van wegelementen van de visie Panoramaroute A27. De A27  als weg ’te gast in het landschap’. Hierdoor is het mogelijk de A27 – stukje bij beetje – een eenduidige uitstraling te geven. De Architectonische Specificaties geven aan wat de mogelijkheden van Rijkswaterstaat kunnen zijn betreffende het

Read more

dec

1

Esthetisch programma van eisen N35, Zwolle – Wijthmen

Op basis van de Handreiking ruimtelijke kwaliteit en vormgeving is het Esthetisch Programma van Eisen gemaakt met een nadere toespitsing van de inpassingsvisie en landschapsplan. Het PvE zoomt verder in op de vormgevingsaspecten van het project. Eisen (en wensen) worden helder geformuleerd, waarbij de toetsingscriteria zo SMART mogelijk worden aangeduid. Met de opdrachtgever/stakeholders (Landschap Overijssel) is

Read more