030-6666199
info@landschappartners.nl

mei

6

Knooppunt Ouderkerkerlaan Amstelveen

Voor de herinrichting van het knooppunt Ouderkerklaan te Amstelveen heeft Landschappartners het groenplan gemaakt. Hiervoor is het schetsvoorstel van de gemeente Amstelveen uitgewerkt. Het groenplan is afgestemd met de gemeente en de bewoners. Voor het overleg met de bewoners zijn vier visualisaties van de nieuwe inrichting gemaakt. Het groenplan is uitgewerkt in een beplantingsplan, plantlijsten,

Read more

aug

10

HOV3 Hilversum

Het tracé HILHOV3 van de HOV baan Huizen Hilversum is nagenoeg gereed. 6 augustus 2022 is de onderdoorgang Oosterengweg in gebruik genomen. Landschappartners is verantwoordelijk voor de uitwerking vormgeving en inpassing. De vrijliggende HOV-baan vanaf het stationsplein Hilversum tot de aansluiting A27 is aanleiding tot belangrijke infrastructurele ingrepen en verbeteringen in de verkeersstructuur van Hilversum.

Read more

jul

10

Traverse Dieren

Voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Dieren, en voor een veilige stationsomgeving is de ‘Traverse Dieren’ in 2019 gerealiseerd. Als vervolg op de tenderfase voor Traverse Dieren cq. het Integraal Stedenbouwkundig en Landschappelijk schetsontwerp, heeft Landschappartners het plan nader uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp Plus (DO+). De uitwerking voor de planonderdelen

Read more

jun

21

Inpassing Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden

Voor het project Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL) zijn de kap- en compensatieplannen uitgewerkt conform de eisen en het Ontwerp Tracébesluit. Voor de gemeente Groningen zijn daarnaast ook enkele Boom Effect Rapportages (B.E.A.) gemaakt voor de locaties Paterswoldseweg en Hoogkerk. Voor diverse locaties zijn ook de gewenste ecologische verbindingen uitgewerkt.

jun

1

Rotterdamsebaan; Den Haag

De Rotterdamsebaan is de nieuwe indrukwekkende toegang tot Den Haag. Een ‘landmark’ van duurzaamheid dat de ambities van de stad op dit vlak verbeeldt. Een goed voorbeeld van duurzaamheid is het dienstengebouw bij de tunnelmond van de Victory Boogie Woogietunnel in de Vlietzone. Het dak is volledig bedekt met zonnepanelen die duurzame energie opwekken. Het

Read more

dec

10

Verdubbeling N33 Assen – Zuidbroek

De autoweg N33 wordt vanaf het knooppunt Assen (aansluiting A28) tot en met knooppunt Zuidbroek (aansluiting A7) verdubbeld van 1×2 rijstroken naar 2×2 rijstroken. Voor deze verdubbeling worden de bestaande kunstwerken verbreed/verlengd en ook diverse nieuwe kunstwerken gemaakt. Voor alle kunstwerken van de N33 geldt dat deze als onderdeel van een minimale lijn zijn vormgegeven, waarbij

Read more

dec

10

Haak om Leeuwarden Zuid

De Haak om Leeuwarden is een nieuw stuk autosnelweg aan de (zuid)westkant van Leeuwarden. De weg verbindt de A31 bij Marsum met de N31 bij Hemriksein. De nieuwe weg is sober en lichtvoetig uitgevoerd, onnadrukkelijk in het open landschap. De viaducten hebben herkenbare randelementen en hekwerken. De meer complexe aansluiting Werpsterhoek is geaccentueerd als ‘landart’.

Read more

dec

10

De Oversteek, Nijmegen

De nieuwe stadsbrug (De Oversteek) maakt het Nijmeegse rivierlandschap goed zichtbaar en beleefbaar, zowel vanaf de beide oevers als vanaf de stadsbrug. De metalen boogbrug is de poort naar de oevers en de poort naar de stad. Tegenover de boog staan de aanbruggen over de uiterwaarden in verbinding met het land. De met baksteen gedetailleerde aanbruggen

Read more

dec

10

A12 Lunetten – Veenendaal

Voor onze opdrachtgever hebben wij zowel in de tenderfase als de uitvoeringsfase de landschappelijke inpassing verzorgd van de verbreding A12 tussen Lunetten en Veenendaal. Een belangrijk onderdeel was de uitwerking van de diverse ecologische voorzieningen en -verbindingen. Ook de kwaliteitsverificaties hebben wij voor de opdrachtgever uitgevoerd. De in landschap en cultuurhistorische opzicht bijzondere waterkering (Grebbelinie)

Read more