030-6666199
info@landschappartners.nl

Quotes van Landschappartners en Antony Marcelis landschapsarchitectuur

Klimaatverandering Geen hittestress, wateroverlast, verdroging en tochtgaten

De huidige maatschappelijke inzichten maken duidelijk dat onze omgeving afgestemd moet zijn op de komende klimaatsveranderingen. De inrichting van de openbare ruimte gaat gepaard met het tegengaan van hittestress, wateroverlast en winderige hoeken. We willen weerbare plekken, gericht op de menselijke factor en respect voor de planeet.

Certificeer duurzaamheid maak de mate van duurzame ontwikkelingen meetbaar

De mate van duurzaamheid van de inrichting van onze stedelijke gebieden en de realisering van onze gebouwen kan gemeten worden. Voor deze projecten zijn duurzaamheidscertificaten te verkrijgen, zodat zekerheden over toekomstwaarden verkregen worden.

Leegstand kwaliteit van de openbare ruimte beperkt de leegstand

De toename van het gebruik van webwinkels en de afname van het aantal inwoners leiden tot leegstand van winkelstraten. Kwalitatieve inrichting van de dorpscentra in combinatie met, het liefst, flexibele regels voor hergebruik van lege panden, bevordert het behoud van de aanwezige winkeliers.

Energietransitie op de bres voor het landschap in omgevingsvisie

Energietransitie vergt ruimte, die veelal niet in de bebouwde kom aanwezig is. In het kader van de omgevingsvisie is een landschapsplan vereist om deze nieuwe functie een passende plek te bieden.

Niet-fossiele-stad stem de openbare ruimte vanaf nu af op natuurlijke energiebronnen

Hoe functioneren stad en land als onze voertuigen en bedrijven geen fossiele brandstof meer gebruiken? De inrichting van onze omgeving verandert als gevolg van andere typen voertuigen en wegvallen van uitlaatgassen en geluidhinder. Hoe kunnen we onze omgeving met eenvoudige maatregelen nu al aangenamer en groener maken?

Stadslandbouw elke buurt en wijk kan bijdragen aan de eigen voedselproductie

Vele stadsbewoners willen intensiever betrokken zijn bij de teelt van groente en fruit en bij het houden van dieren. Via stadslandbouw kan in de eigen tuin, op het balkon en in de woonbuurt de ruimte gebruikt worden voor de teelt van groente en fruit. Geen moestuin maar gewoon lekker fruit uit eigen tuin en buurtpark.

Vergrijzing inrichting van trottoirs en pleinen moeten meer obstakelvrij ingericht worden.

De toename van het aantal ouderen betekent aanpassing van de openbare ruimte. Denkbaar is dat bredere trottoirs, geen drempels, meer zitgelegenheid en concentratie van voorzieningen aandacht krijgen bij de inrichting van de straten en pleinen.

Mobiliteit De toename van het fietsgebruik en het openbaar vervoer, en vele verschillende soorten langzaam verkeer noodzaken aanpassing van onze ontsluitingswegen.

Het aantal typen langzaam verkeer breidt zicht almaar uit. In de grote steden zijn zelfs aparte routes nodig voor de verschillende soorten fietsen en wandelaars. Dat betekent opnieuw aanpassen van de indeling van de wegen.

Opdrachtgevers