030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersStedenbouw stad en dorp

Stedenbouw stad en dorp

De afgelopen decennia heeft Landschappartners een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud en het toepassen van Duurzame Stedenbouw. Sterke punten bij het zoeken van de optimale inrichting van onze omgeving zijn de ontwerpende en integrale benadering, alsmede de regievoering. Bij het ontwerpen van stedenbouwkundige plannen richt Landschappartners zich op:

 • Het ontwerpen van een herkenbare en leefbare woon- en werkomgeving.
 • Grote betrokkenheid van bewoners, belangen en overheden.
 • Goede milieukwaliteit van bodem, water, lucht, geluid en gebruik van natuurlijke energie en ecologische kwaliteiten.
 • Integrale benadering van elke opgave.

Onze expertise

 • Het opstellen van stedenbouwkundige en verkavelingsplannen.
 • (Her)inrichting van stedelijke gebieden.
 • Ruimtelijke verkenningen en perspectieven voor de omgevingsvisie.
 • Winnen van stedenbouwkundige prijsvragen, die tot realisatie komen.
 • Het organiseren en verzorgen van lezingen en workshops over duurzame stedenbouw.
 • Het uitwerken van het thema ‘rood door groen’ of ‘groen voor rood’ in fraaie projecten.
 • Het uitwerken van stedenbouwkundige ontwerpen in beeldkwaliteitplannen, inrichtingsplannen bestekstekeningen en bestemmingsplannen.