030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersNieuw landgoed Buren

Nieuw landgoed Buren

Project details

In opdracht van de heer G. Thijsen heeft Landschappartners een schetsontwerp gemaakt voor een nieuw landgoed in het buitengebied van de gemeente Buren. Het plangebied maat onderdeel uit van het jonge rivierkleilandschap met kenmerkende draaiakkers en gevarieerd grondgebruik. Het nieuwe landgoed heeft o.a. boscomplexen (blokverkaveling), hoogstamboomgaardjes, 2 poelen, natte verbindingszone en gevarieerde gras en kruidenvegetatie.

2001
Opdrachtgever: G. Thijsen

Related Projects