Inpassing infrastructuur

De inpassing van onze infrastructuur bepaalt in hoge mate de kwaliteit van onze leefomgeving. Een goede infrastructuur biedt optimale bereikbaarheid aan mensen en bedrijven. Als architect voor landschappen en stedenbouw zijn wij tevens gespecialiseerd in het ontwerpen van de inrichting van infrastructuur. In de 40 jaar dat wij werkzaam zijn, zijn al vele mooie inrichtingsplannen gerealiseerd waarbij de inpassing van infrastructuur een belangrijke rol speelde. Daarbij is het elke keer ons doel om maakbare plannen te creëren met een focus op duurzaamheid.

Een optimale inpassing van infrastructuur dankzij onze specialisten

Bij een optimale inpassing van infrastructuur in de omgeving is de infrastructuur zo ingericht, dat deze perfect afstemt op het landschap. Landschappartners heeft als architect tot dusver van verschillende projecten de vormgeving en plannen voor de inrichting van infrastructuur verzorgd. Bij de gerealiseerde projecten waren de volgende aspecten van belang:

  • Waardering van de landschappelijke onderlegger door ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en archeologische waarden vast te leggen.
  • Waardering van de stedelijke context, waarbij we als architect inspelen op bestaande verbindingen en zichtrelaties in de inrichting van infrastructuur.
  • Waardering van de ecologische waarden, bijvoorbeeld door ecologische verbindingen te behouden en herstellen, groenstructuur te realiseren en verlichtende maatregelen op te stellen.
  • De realisatie van een verfijnd ontwerp met focus op ruimtelijke kwaliteit.
  • Visie op de infrastructurele maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
  • Beoordeling van en visie op de hindereffecten en overlast, zoals lawaai, fijnstof, stank, lichthinder en bereikbaarheid.
  • Beoordeling van en visie op de grote verscheidenheid aan belevingsaspecten van autoverkeer, fietsverkeer, recreatief verkeer en de omgeving.

Benieuwd naar een van onze infrastructuurprojecten? Bekijk dan eens de details van het project Traverse Dieren.

Hoe gaan onze adviseurs te werk?

Bij al onze projecten, dus ook als we als architect worden betrokken bij de inrichting van infrastructuur, hanteren wij een werkwijze met een visie. Betrokkenheid, duurzaamheid en een integrale benadering zijn kernpunten in die werkwijze. Zo creëren we draagvlak en afstemming met alle belanghebbenden volgens een goed communicatietraject en duidelijke procesplanning. Onze adviseurs hebben daarnaast kennis over de technische en functionele eisen met betrekking tot wegontwerp (C.R.O.W.); een essentieel onderdeel om optimale inpassing van infrastructuur in de omgeving te realiseren. We zorgen tevens voor een aansprekende verbeelding van het ontwerp, bijvoorbeeld door visualisaties te gebruiken. Als architect met een focus op duurzame stedenbouw en landschapsontwikkeling vinden we het, ook bij de inrichting van infrastructuur, belangrijk duurzaam uitgewerkte materialisatie in te zetten tijdens de opstelling van een stedenbouwkundig plan. Denk hierbij aan het hergebruik van materialen (circulaire ontwikkeling) en het beperken van de milieubelasting, maar ook het inzetten van een energie-opwekkend geluidscherm. Onze adviseurs geven eveneens een visie op het beheer voor de korte en lange termijn, ten behoeve van duurzame instandhouding. Tot slot zorgen we voor de realisatie van een integrale oplossing, van ontwerp tot uitvoering.

Schakel onze expertise in

Voor de optimale inrichting van infrastructuur zet je een architect van Landschappartners in De Meern, nabij Utrecht, in. Onze experts hebben alle kennis en kunde in huis om professionele infrastructurele inrichtingsplannen te ontwikkelen, waarbij inpassing van infrastructuur in de omgeving prioriteit is. Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op via 030 – 66 66 199 of stuur een e-mail naar info@landschappartners.nl. Wij staan klaar om de mogelijkheden met je te bespreken.