030-6666199
info@landschappartners.nl

De ziel van de plek en de betrokkenheid van de bewoners vormen de basis voor elk plan.

Ons fundament stoelt op de volgende vier poten:

De ziel van de plek

De aanwezige kwaliteiten van de plek geven deze plek betekenis. Alleen wanneer deze kwaliteiten herkenbaar benut worden bij (her)inrichting van die plek zal dat gebied een kwalitatieve en duurzame meerwaarde krijgen. Achterhalen en benoemen van de bestaande kwaliteiten vormen de basis voor elk plan. Wanneer kwaliteiten verloren gaan is goede onderbouwing en compensatie met stevige nieuwe kwaliteiten essentieel om de plek zijn betekenis te geven.

Betrokkenheid

De communicatie is vaak de grootste valkuil bij projecten. Het mooiste plan gaat verloren als het niet goed wordt gecommuniceerd. Het is belangrijk dat je met respect luistert naar de betrokkenen, waaronder opdrachtgever, de bewoners en overige gebruikers. Zij weten vaak meer van hun plek dan jij. Een traject van communicatie vanaf de start van een project is vereist om voldoende draagvlak te verkrijgen en inspraakprocedures makkelijker te maken.

Integrale benadering

In de buitenruimte spelen vele belangen een rol. Wonen, industrie, landbouw, natuur, recreatie en ontsluiting zijn enkele van de functies die hun claim leggen op de ruimte. De ruimtebehoeftes zijn aan verandering onderhevig. Dit betekent dat er telkens weer afwegingen gemaakt moeten worden tussen belangen in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit. Deze integrale afwegingen worden in elk plan op een integrale wijze gemaakt.

Circulaire economie

De grondstoffen op onze aarde zijn eindigend aanwezig. Zorgvuldig gebruik en hergebruik zijn essentieel om te voorkomen dat ze uitgeput raken. De gewenste energie zou alleen afkomstig moeten zijn van hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Bij de planvorming sterven we ernaar naar herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen. Waardevermindering in het totale systeem willen we minimaliseren en waardecreatie in iedere schakel van het systeem tot stand brengen.

Samenwerkingen

Wij werken nauw samen met specialistische adviesbureaus op het gebied van landschapsarchitectuur, stedenbouw, ecologie, archeologie, hydrologie, civiele techniek, constructies en planpresentaties. Wij zorgen met deze externe adviseurs voor een integrale benadering van de opgave.

Lid van

nvtl-logo

 

ngb-logo

Certificering

iso-9001-logo

Privacy Landschappartners

Te allen tijde kunt u inzage krijgen in de gegevens die wij van u hebben. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Uw gegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren inzake projecten.U kunt deze gegevens laten wijzigen of laten verwijderen door een email te zenden aan info@landschappartners.nl of te bellen met 030 6666199.

Opdrachtgevers