Bureau voor ruimtelijke ordening en duurzame stedenbouw in Utrecht

DE ZIEL VAN DE PLEK EN DE BETROKKENHEID VAN DE BEWONERS VORMEN DE BASIS VOOR ELK PLAN.

Als bureau voor ruimtelijke ordening en duurzame stedenbouw in De Meern, nabij Utrecht, werken wij vanuit een visie. Wij vinden het belangrijk de omgeving goed te observeren en onderzoeken voordat we plannen opstellen. De lokale kennis die wij opdoen uit de omgeving zetten onze architecten vervolgens om in maakbare plannen. Deze betrokken werkwijze zorgt dat Landschappartners al veertig jaar een tevreden klantenbestand heeft. Het fundament van ons bureau voor duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening in Utrecht is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

De ziel van de plek

De aanwezige kwaliteiten van de plek geven deze plek betekenis. Alleen wanneer deze kwaliteiten herkenbaar benut worden bij (her)inrichting van die plek, krijgt dat gebied een kwalitatieve en duurzame meerwaarde. Het achterhalen en benoemen van de bestaande kwaliteiten vormen de basis voor elk plan van ons bureau in Utrecht, of dit nu plannen zijn voor landgoedontwikkeling of een stedenbouwkundig plan voor duurzame stedenbouw of ruimtelijke ordening. Wanneer kwaliteiten verloren gaan, is goede onderbouwing en compensatie met stevige nieuwe kwaliteiten essentieel om de plek zijn betekenis te geven.

Betrokkenheid

De communicatie is vaak de grootste valkuil bij projecten. Het mooiste plan gaat verloren als goede communicatie ontbreekt. Het is belangrijk dat je met respect luistert naar de betrokkenen, waaronder de opdrachtgever, de bewoners en de overige gebruikers. Zij weten vaak meer van hun plek dan jij. Een communicatietraject vanaf de start van een project is vereist om voldoende draagvlak te verkrijgen en inspraakprocedures makkelijker te maken. Onze goede communicatie is één van de kenmerken van de betrokkenheid waar we als bureau voor ruimtelijke ordening en duurzame stedenbouw uit Utrecht bekend om staan.

Integrale benadering

In de buitenruimte spelen vele belangen een rol. Wonen, industrie, landbouw, natuur, recreatie en ontsluiting zijn enkele van de functies die hun claim leggen op de ruimte. De ruimtebehoeftes zijn aan verandering onderhevig. Dit betekent dat er telkens weer afwegingen gemaakt moeten worden tussen belangen in relatie tot de ruimtelijke kwaliteit. Als bureau voor duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening uit Utrecht maken we in elk plan afwegingen op een integrale wijze.

Circulaire economie

De grondstoffen op onze aarde zijn eindigend aanwezig. Zorgvuldig gebruik en hergebruik is essentieel om te voorkomen dat ze uitgeput raken. De gewenste energie zou alleen afkomstig moeten zijn van hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind. Bij de planvorming sterven we naar herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen, ook wel circulaire ontwikkeling genoemd. Als bureau voor duurzame stedenbouw en ruimtelijke ordening uit Utrecht willen we waardevermindering in het totale systeem minimaliseren. Daarnaast willen we waardecreatie in iedere schakel van het systeem tot stand brengen. Bekijk bijvoorbeeld eens de projectdetails van Oosterhof-Zuid in Vaassen. Landschappartners heeft voor dit project een schetsontwerp gemaakt om een groen duurzaam woongebied met hoofdzakelijk grondgebonden woningen te realiseren.


BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN VOOR JE PROJECT

Onze belangrijkste drijfveer is het realiseren van hoge leefomgevingskwaliteit. Is dit wat jij ook met jouw project wilt bereiken? Schakel dan Landschappartners uit Utrecht in, hét bureau voor ruimtelijke ordening en duurzame stedenbouw. Neem contact met ons op via 030 – 66 66 199 of stuur een e-mail naar info@landschappartners.nl. Je kunt ook het contactformulier invullen. Wij bespreken graag de mogelijkheden met je.

LID/PARTNER VAN

CERTIFICERING