A27 HHZ Everdingen-Hooipolder

Project details

Landschappartners heeft voor de tenderfase A27 HHZ voor ALSÉÉN de landschappelijke inpassing verzorgd in nauwe samenwerking met projectarchitect Laurant Ney. Doel van dit project is om de doorstroming op de A27 te verbeteren om te voldoen aan de NoMo-waarden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het project heeft een zeer heterogene scope die o.a. bestaat uit de verbreding/aanpassing van het wegprofiel, inpassing nieuwe aansluitingen, de bouw van nieuwe viaducten, de verbreding en verlenging van bestaande viaducten, bestaande en nieuwe geluidsschermen en 2 nieuwe bruggen bij Gorinchem en Raamsdonksveer. De landschappelijke en ecologische inpassing is uitgewerkt volgens het landschapsplan A27 Houten – Hooipolder. De ruimtelijke kwaliteit van de A27 staat in het teken van een rustig en continu wegbeeld en de maximale beleving van de landschappen (Panoramaroute).

2021=2022
ALSÉEN