030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersWater, natuur en recreatie

Water, natuur en recreatie

Omgaan met water is bijzondere Nederlandse eigenschap. Ontwateren, infiltreren, irrigatie en beschermen tegen wateroverlast zit in onze genen. Aan het waterbeheer koppelen vele andere functies.  Het gaat hierbij om koppeling met natuurontwikkeling, behoud historische kwaliteiten en recreatieve benutting. Lees meer…

Bakelse Plassen
zandwinning en nieuwe natuur
Ontwikkelingsvisie Laakzone
recreatief uitloopgebied voor Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk
Bronherstel Geneneind, Gemert-Bakel
Herstel van een bijzondere natuurwaarde
Beekherstel Snelle Loop, Milheeze
Ruimte waardoor de waterloop meer kan meanderen
Honswijkerwaarden
Ruimte voor de Lek
Ecologische verbindingszone Esperloop
Inclusief slingerend ‘laarzenpad’ en vlonders
'Waterdrager' Beerze Reusel
een vloeiend verloop naar een evenwichtig landschap
Koningsven- De Diepen
nieuwe natuur