Groenstructuur

Landschappartners in De Meern, nabij Utrecht, is gespecialiseerd in het ontwerpen van groenstructuur. Groenstructuur omvat de onderlinge samenhang van groene elementen in de openbare ruimte. Hieronder vallen parken, plantsoenen en (recreatieve) natuurgebieden, maar ook water. Omgaan met water is een bijzondere Nederlandse eigenschap. Ontwateren, infiltreren, irrigatie en beschermen tegen wateroverlast zit in onze genen. Aan het waterbeheer koppelen vele andere functies. Het gaat hierbij om koppeling met natuurontwikkeling, behoud van historische kwaliteiten en recreatieve benutting. Dankzij onze jarenlange ervaring in natuur-, water- en landschapsarchitectuur weten we altijd een natuurvriendelijke inrichting te creëren.

Een optimale groenstructuur met een natuurvriendelijke inrichting als focus

Als specialist op het gebied van natuur-, water- en de inrichting van landelijk gebied is het ontwerpen van groenstructuur een belangrijk onderdeel van ons vak. We focussen ons daarbij altijd op een natuurvriendelijke inrichting van het landschap. Landschappartners heeft de afgelopen decennia een bijdrage geleverd aan:

  • Herstel van bronbeken, zodat het ijzerhoudend water (wijst) weer kan zorgen voor bijzondere ecologische en natuurwaarden. Maatregelen hiertoe zijn onder andere peilgestuurde drainage, omleggen en afkoppelen van beeklopen en de aanleg van natuurpercelen.
  • Het aanpassen van trajecten van afwateringkanalen naar meanderende waterlopen met vistrappen.
  • De aanleg van zandwinplassen, waar zowel natuurgebieden als recreatief gebruik mogelijk gemaakt is.
  • Het omvormen van agrarische grond naar natuur(compensatie)gebied, waarbij meanderende beken zorgen voor onderling verbindingen. De inrichting met loeiweiden, zwaluwwanden in de oevers en een natuurvriendelijke oever dragen bij aan de natuurontwikkeling in natte gedeelten.
  • Combinatie van natuurontwikkeling met recreatieve laarzenpaden en vlonders in natte gebieden, zoals bij het project Ecologische Verbindingszone Esperloop.
  • Plannen voor verbreding, aanpassing en omlegging van kanalen met landschappelijke en ecologische inpassing en bescherming van cultuurhistorische kwaliteiten.

Groenstructuur als onderdeel van de ruimtelijke ordening

Landschappartners is gespecialiseerd in natuur-, water- en landschapsarchitectuur. Onze architecten ontwerpen tevens de groenstructuur voor plannen met betrekking tot ruimtelijke ordening en klimaatadaptatie. Hierbij ligt de focus te allen tijde op een natuurvriendelijke inrichting. Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen op het gebied van groenstructuur en de realisatie van een natuurvriendelijke inrichting? We beantwoorden graag al je vragen omtrent de natuurvriendelijke inrichting van een stedelijk of landelijk gebied.

Bespreek alle mogelijkheden met ons

Ben je op zoek naar een professioneel bureau voor natuur-, water- en landschapsarchitectuur met een focus op natuurvriendelijke, duurzame gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met Landschappartners. Je bereikt ons telefonisch op 030 – 66 66 199 of stuur een e-mail naar info@landschappartners.nl. Daarnaast kun je ook het contactformulier invullen. Onze adviseurs bespreken graag de mogelijkheden op het gebied van groenstructuur en een natuurvriendelijke inrichting.