Inrichting landelijk en stedelijk gebied

Landschappartners in De Meern, nabij Utrecht, is vertrouwd met de inrichting van onze omgeving in zowel een stedelijk als landelijk gebied. Wij hebben in de 40 jaar dat wij werkzaam zijn al vele inrichtingsplannen voor de openbare ruimte gerealiseerd. Duurzaamheid, een integrale benadering en betrokkenheid zijn daarbij onze kernkwaliteiten. Wat onze belangrijkste drijfveer is als architect bij de inrichting van een landelijk of stedelijk gebied? Het realiseren van hoge leefomgevingskwaliteit!

Onze ontwerpuitgangspunten bij de inrichting van een landelijk en stedelijk gebied

Bij de inrichting van een landelijk of stedelijk gebied houdt de architect van Landschappartners in het ontwerp rekening met diverse uitgangspunten. Zo staat de waardering van de landschappelijke onderlegger centraal in het ontwerpplan. De architect bereikt dit door ruimtelijke kwaliteiten en cultuurhistorische en archeologische waarden vast te leggen. Ook de waardering van ecologische waarden, ofwel de flora en fauna, speelt een centrale rol in elk ontwerp. Bij de inrichting van een stedelijk of landelijk gebied houdt de architect ook rekening met het behoud en herstel van ecologische verbindingen, compenserende en mitigerende maatregelen en de realisatie van groenstructuur. Tevens behoudt de architect de visie op de grote verscheidenheid aan belevingsaspecten van gebruikers. Het uiteindelijke ontwerpuitgangspunt is de realisatie van een uniek, esthetisch verantwoord ontwerp dat identiteit geeft aan de plek.

Onze uitgangspunten gedurende het traject

Naast het uiteindelijke ontwerp van de inrichting van een stedelijk of landelijk gebied, vinden we het als architect zijnde minstens zo belangrijk om op een prettige manier samen te werken met de opdrachtgever. In onze werkwijze voor de inrichting van een landelijk of stedelijk gebied gaan we dan ook uit van de volgende uitgangspunten:

  • Creëren van draagvlak en afstemming met de belanghebbenden (stakeholders) door een goed communicatietraject en procesplanning.
  • Procesmanagement en regievoering door interactieve samenwerking en het delen van verantwoordelijkheden.
  • Een aansprekende verbeelding van het ontwerp, bijvoorbeeld door visualisatie en referentiebeelden.
  • Een goede detaillering en duurzaam uitgewerkte materialisatie, bijvoorbeeld het hergebruik van materialen (circulaire ontwikkeling) en het beperken van milieubelasting.
  • Realisatie van een integrale oplossing van ontwerp tot en met de uitvoering (kostenraming, bestek en directievoering).
  • Het geven van een beheervisie voor de korte en langere termijn ten behoeve van duurzame instandhouding en met lage kosten.

Ben je benieuwd naar een van onze succesvol afgeronde projecten? Lees dan hoe wij als landschapsarchitect voor (stedelijk en) landelijk gebied hebben mogen bijdragen aan de realisatie van de uitbreiding van natuurgebied Dassenbosje in Hollandsche Rading.

Neem contact met ons op en bespreek alle mogelijkheden

Zoek je een ervaren en betrokken landschapsarchitect in Utrecht voor de inrichting van een landelijk of stedelijk gebied, bijvoorbeeld voor het advies over Boerenstroom en BiogasHUB? Dan is Landschappartners uit Utrecht de perfecte partner voor je project. Onze adviseurs staan klaar om alle mogelijkheden met je te bespreken. Je bereikt ons telefonisch op 030 – 66 66 199 of per e-mail via info@landschappartners.nl. Wij nemen in dat geval zo snel mogelijk contact met je op.