030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersDuurzaamheid gebiedsontwikkeling

Duurzaamheid gebiedsontwikkeling

Landschappartners is architectonisch expert op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en stedenbouw. Onze architecten stellen plannen op volgens de voorwaarden van de Ladder voor duurzame verstedelijking. De Ladder voor duurzame verstedelijking is een toetsingsinstrument voor efficiënt ruimtegebruik. Onze visie op duurzaamheid maakt Landschappartners één van de voorlopers in de branche.

voorbeeldenboek-1
the next step -1
nationaal pakket -1

Onze visie over duurzame gebiedsontwikkeling en stedenbouw

Denken en handelen vanuit duurzaamheid is een fundamenteel onderdeel van het gedachtegoed van Landschappartners. Elke opgave benaderen wij vanuit het gedachtegoed van onder andere Cradle to Cradle, energieneutraliteit en CO2-neutraliteit. Het zit in ons hoofd en in ons hart. We kunnen dan ook niet anders dan met opdrachtgevers en betrokkenen de bouwopgaven duurzaam benaderen. Duurzaamheid is verankerd in het gehele plan- en realisatieproces. Naast het toepassen van duurzame maatregelen binnen stedenbouw en gebiedsontwikkeling, bereiken we duurzaamheid ook op andere manieren. Zo gebruiken we de historische kwaliteiten van de plek, communiceren we met betrokkenen, integreren we met de omgeving en combineren we bewezen duurzame methoden op een slimme manier. Daarnaast stellen we plannen op volgens toetsingspunten van de Ladder voor duurzame verstedelijking. De plannen moeten voldoen aan de Ladder voor duurzame verstedelijking om duurzame gebiedsontwikkeling en stedenbouw planologisch mogelijk te maken. Op deze wijze zorgen we dat ook onze toekomstige generaties op een aangename manier leven, wonen en werken in hun gebouwen en omgeving.

Met deze passie zijn we de afgelopen 20 jaar intensief betrokken geweest bij duurzame gebiedsontwikkeling en stedenbouw. Hieronder vielen en vallen het ontwerpen van uitbreidingsplannen en de herstructurering van woongebieden en infrastructurele werken. Daarbij zijn we mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw in 1999 en twee Voorbeeldenboeken Duurzame Stedenbouw in 2005 en in 2010. Benieuwd naar onze duurzame projecten? Bekijk bijvoorbeeld eens de projectdetails van de Elzenhof in Hillegom of de HOV3 in Hilversum om een beeld te vormen van ons vakwerk.

BREEAM

Als lid van de landelijke Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling hebben we invulling gegeven aan onze duurzaamheidmissie. Zo gaven wij betrokkenen bij de ruimtelijke ordening handgrepen voor integratie van duurzaamheid in het proces van ontwerpen en realiseren. Bovendien maakte Antony Marcelis deel uit van het deskundigenteam voor de inhoudelijke opzet van de BREEAM toetsingsmethodiek voor gebouwen en gebieden. Inmiddels is hij BREEAM duurzaamheidsexpert voor gebouwen en voor gebieden. Voor het toetsen van de duurzaamheid van gebieden kan hij bovendien ingeschakeld worden als assessor BREEAM-duurzaamheid. Antony is momenteel lid van de Adviesgroep Gebied van de DGBC.

Duurzame projecten

Neem contact met ons op

Ben je benieuwd wat Landschappartners uit Utrecht op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en stedenbouw voor jouw project kan betekenen? Neem dan contact met ons op en bespreek de mogelijkheden! Je bereikt ons telefonisch op 030 – 66 66 199 of stuurt een e-mail naar info@landschappartners.nl. Wij staan klaar om je vragen te beantwoorden en je wensen te bespreken.