030-6666199
info@landschappartners.nl
LandschappartnersDuurzaamheid

Duurzaamheid

voorbeeldenboek-1
the next step -1
nationaal pakket -1

Visie

Denken en handelen vanuit duurzaamheid is een fundamenteel onderdeel van het gedachtegoed van Landschappartners. Elke opgave benader zij vanuit het gedachtegoed van onder andere cradle to cradle, energieneutraal en CO2neutraal. Het zit in ons hoofd en in ons hart. We kunnen dan ook niet anders dan met opdrachtgevers en betrokkenen de bouwopgaven duurzaam benaderen. Duurzaamheid is verankerd in het gehele plan- en realisatieproces, zelfs tijdens het gebruik. Naast het toepassen van duurzame maatregelen zijn het gebruiken van de historische kwaliteiten van de plek, de communicatie met betrokkenen, het integreren met de omgeving en slimme combinaties van bewezen duurzame methoden van belang om duurzaamheid te bereiken. Op deze wijze zorgen we dat ook onze toekomstige generaties op een aangename manier kunnen leven, wonen en werken in hun gebouwen en omgeving.

Met deze passie zijn we de afgelopen 20 jaar intensief betrokken geweest bij het ontwerpen van uitbreidingsplannen en herstructurering van woongebieden en infrastructurele werken. Daarbij zijn we mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw in 1999 en twee Voorbeeldenboeken Duurzame Stedenbouw in 2005 en in 2010.

BREEAM

Als lid van de landelijke Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling hebben we invulling gegeven aan de onze duurzaamheidmissie en gaven wij betrokkenen bij de ruimtelijke ordening handgrepen voorintegratie van duurzaamheid in het proces van ontwerpen en realiseren.

Bovendien maakte Antony Marcelis deel uit van het deskundigenteam voor de inhoudelijke opzet van de Breeam toetsingsmethodiek voor gebouwen en gebieden. Inmiddels is hij Breeam duurzaamheidexpert voor gebouwen en voor gebieden. Voor het toetsen van de duurzaamheid van gebieden kan hij bovendien ingeschakeld worden als assessor Breeam-duurzaamheid.

Duurzame projecten