Architect voor ruimtelijke ordening

Als architect op het gebied van landschap en stedenbouw stellen wij tevens plannen en ontwerpen op voor ruimtelijke ordening. Visies voor gebieden, stedenbouwkundige plannen, landschapsplannen en bouwplannen hebben effect op de omgeving van de mensen die daar wonen, werken, recreëren of daar op een andere manier bij betrokken zijn. Dat betekent dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Overleg met de belanghebbenden en betrokkenen, liefst vanaf de initiatieffase, vinden wij essentieel voor het slagen van een project. Wij streven als architect binnen ruimtelijke ordening ernaar om samen met de opdrachtgever een communicatietraject te doorlopen. Zo worden belanghebbenden en betrokkenen tijdig over de planvorming geïnformeerd en hebben zij de mogelijkheid om hierop te reageren. Als architect voor ruimtelijk ordening, maken we aan hen ook duidelijk hoe de reacties verwerkt zijn in het plan.

De planologische procedures die onze architect binnen ruimtelijke ordening opvolgt

Tot de ruimtelijke ordening behoren bijvoorbeeld de inpassing van infrastructuur of de transformatie van boerderijen naar woningen, bestemmingsplannen voor woonwijken en het inspelen op de omgevingswet. Voordat de landschapsarchitect plannen voor de ruimtelijke ordening realiseert, moeten deze plannen geheel of gedeeltelijk beleidsmatig vastgesteld en vastgelegd worden. Daartoe moeten planologische procedures, zoals mogelijkheden voor inspraakreacties, doorlopen worden. Landschappartners in De Meern, nabij Utrecht, heeft zowel inhoudelijk documenten opgesteld als managementtaken vervuld om de planologische procedures te doorlopen. Voorbeelden zijn:

  • Haalbaarheidsonderzoeken uitzetten en enkele daarvan ook uitvoeren (bijvoorbeeld de functiewijziging van drie agrarische bedrijven in Elspeet).
  • Het samenstellen van de ruimtelijke onderbouwing (bijvoorbeeld de stedenbouwkundige ontwikkeling Haverkamp, uitbreidingsplan in Lunteren).
  • Samenstellen van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld de herontwikkeling voormalige gemeentehuis Maartensdijk, bestemmingsplan Castor Veenendaal, bestemmingsplan De Ripse Schans Rijpwetering en Cuneraweg 352A Rhenen). Tevens heeft Landschappartners een bestemmingsplan, inrichtingsplan en beheerplan samengesteld voor het project Dassenbosje in Hollandsche Rading.

Welstandscommissie

Bouwplannen en vaak ook plannen voor de openbare ruimte worden op esthetische gronden getoetst door de Welstandscommissie. Deze commissie wordt veelal Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, Q-team genoemd. Als architect voor ruimtelijke ordening, is Landschappartners op verschillende manieren betrokken geweest bij het toetsen van bouw- en vergunningaanvragen, zoals:

  • Het presenteren van plannen aan de Welstandscommissie.
  • Het samenstellen van 11 gemeentelijks welstandsbeleidsnota’s.
  • Zitting gehad in Welstandcommissie/Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van o.a. Den Bosch (1998-2004), Arnhem (1996-1998), Putten, Ermelo, Nijkerk (2008-2010).
  • Lid van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in BEL Combinatie (combinatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren) en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeenten Cuijk en Grave sinds 2012.

Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden

Landschappartners is een ervaren en betrokken architect voor ruimtelijke ordening nabij Utrecht. Ervaar het vakwerk, de service en professionaliteit van een architect uit ons team en schakel ons in voor je ontwerpvraagstuk binnen de ruimtelijke ordening. Ontdek bijvoorbeeld wat we voor je kunnen betekenen op het gebied van herontwikkelingsplannen voor diverse landschappen en het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Neem telefonisch contact met ons op via 030 – 66 66 199 of stuur een e-mail naar info@landschappartners.nl. Je kunt ook het contactformulier invullen. Wij staan klaar om de mogelijkheden met je te bespreken.