Archeologische Publiek Herinnering, AWZI Den Hoorn

Project details

Bij werkzaamheden aan de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnashpolder in Den Hoorn, zijn archeologisch vondsten uit de Romeinse tijd gedaan. Uit het archeologische onderzoek dat is uitgevoerd is gebleken dat er ter plaatse Oude duinen hebben gelegen en dat deze bewoond werden. De rijkdom van de tastbare archeologische sporen en vondsten is inspiratie geweest voor het inrichtingsplan. De belangrijkste onderdelen zijn de reconstructie kustduin (herkenbare en zichtbare bodemopbouw), nederzetting/hut en neolithisch struweel.

Door de archeologen is het skelet van een Romeins huis gereconstrueerd op een duin. Via een trap kunnen bezoeker op het duin komen. Aan de zijkanten van de trap zijn vitrines ontworpen waarin archeologische informatie wordt gegeven.

2007
Hoogheemraadschap van Delfland