Architectonische specificaties A27, panoramaroute

Project details

De architectonische Specificaties zijn een vertaling op het niveau van wegelementen van de visie Panoramaroute A27. De A27  als weg ’te gast in het landschap’. Hierdoor is het mogelijk de A27 – stukje bij beetje – een eenduidige uitstraling te geven. De Architectonische Specificaties geven aan wat de mogelijkheden van Rijkswaterstaat kunnen zijn betreffende het houden van zicht op de omgeving en beleefbaar maken van het landschap langs de snelweg. In de visie Panoramaroute A27 zijn de verschillende ‘bouwstenen’ benoemd, elementen waaruit het Routeontwerp kan worden opgebouwd.

In samenwerking met Fabrique Public Design

Het is een uitgave van steunpunt Routeontwerp.

2008
RWS