Beekherstel Snelle Loop, Milheeze

Project details

Om een uitbreiding van de zandwinning mogelijk te maken, was het (hydrologisch) noodzakelijk om de bestaande Snelle Loop om te leiden. Bij deze omleiding is de beek natuurlijker aangelegd en zijn de ecologische kansen benut.

Er is ruimte gecreƫerd waardoor de waterloop meer kan meanderen en ontstaat er meer variatie in stroomsnelheid van het water. Ook zijn er simpele vistrappen gerealiseerd. Verschillende soorten flora en fauna krijgen hierdoor kans om zich te vestigen.

Bij het ontwerpen en realiseren is gebruik gemaakt 3D-CAD technieken. Het berekenen van grondbalansen en transport alsmede de verrekening van de kosten zijn hiermee nauwkeurig en effectief bepaald. Verrekening van meer- en minderwerk tijdens de uitvoering is hiermee tot een minimum beperkt.

2008-2011
Waterschap Aa en Maas