Beeldkwaliteit infrastructurele kunstwerken, provincie Utrecht

Project details

Een onderzoek naar de actuele beeldkwaliteit van de infrastructurele kunstwerken in de provincie Utrecht. De onderzoeksvraag van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht heeft betrekking op alle vormen van infrastructurele kunstwerken langs, onder en boven de rijks- en provinciale wegen (N-wegen) binnen de provincie Utrecht. Op basis van een veldinventarisatie (beeldenbank), analyse en literatuuronderzoek zijn aanbevelingen gedaan hoe de kunstwerken fraaier en beter kunnen worden ingepast in hun omgeving en mogelijk kunnen bijdragen aan een nieuwe regionale identiteit.

2011-2013
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit prov. Utrecht