Verkavelingsplan Eekterveld IV, Vaassen

Project details

Voor de gemeente Epe is een stedenbouwkundig verkavelingsplan opgesteld voor de vierde uitbreiding van het bedrijven­terrein Eekterveld met netto 4 ha.

Om het verkavelingsplan samen te stellen zijn twee parallelle trajecten gevolgd die elkaar over en weer gedurende het planproces beïnvloedden. Het ene traject is de locatiekeuze, waarvoor een zoekgebied geanalyseerd werd, Wat betreft beleid, cultuurhistorische en landschapswaarden en milieuonderzoeken. Het andere traject is de participatie. Deze bestond uit dialoogsessies met de keystakeholders en inspraakavonden met belangstellen. Het resultaat is een integrale, onderbouwde locatiekeuze van het netto 4ha nieuw bedrijventerrein en een verkavelingsplan voor Eekterveld IV. Daarbij golden als fundamentele uitgangspunten dat het verkavelingsplan tot stand komt door integrale benadering van alle relevante duurzaamheidsfactoren en dat Eekterveld IV toekomstbestendig is.

2019-2020
Gemeente Epe