Centrumontwikkeling Oud Gastel

Project details

Voor het centrum van Oud Gastel heeft Landschappartners een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de herontwikkeling van de ruimte grenzend aan de kerk en het klooster. Het plan beoogd de ruimte rondom de kerk weer een onderdeel te laten zijn de openbare ruimte. De te realiseren bebouwing is zodanig gesitueerd dat hier dorpse woonstraten en stegen tot stand komen. Pleintjes vormen de schakels in het dorpsweefsel. Via poorten zijn de delen van het buurtje te bereiken. De schaalsprongen tussen de massa van de kerk naast grondgebonden woningen levert bijzondere zichtlijnen op. Met tuinmuren en trappen wordt het relatie gelegd met de oorspronkelijke kloostertuin en wordt het hoogteverschil in het maaiveld gedramatiseerd. Op deze wijze ontstaat een buurtje dat past bij de omringende Oud Gastelse dorpse karakter.

2018
BM Projectontwikkeling / Architectenbureau BRT