Dolderse Hille, Den Dolder

Project details

Op het terrein van de Willem Arntsz-Hoeve staan prachtige monumentale panden langs de Middenas. Deze gebouwen zijn niet meer geschikt voor de oorspronkelijke zorgfunctie. Altrecht heeft ervoor gekozen het gebied te herontwikkelen met als doel de historische waarde te behouden. In het gebied is het de planning een combinatie van wonen, werken en zorg te realiseren. Landschappartners heeft het terreinplan (monumentale bomenlaan), het kap-en compensatieplan, het advies rood-groenbalans, de toetsing bestemmingsplan en de dak- en binnentuinen van de nieuwe appartementencomplexen gemaakt. Door de kredietcrisis is echter de planontwikkeling gestopt.

2008-2010
Altrecht / De Seyster Veste