Ecoduct Dwingelderveld, rijksweg A28

Project details

In oktober 2013 is ecoduct Dwingelderveld officieel geopend. In nauw overleg met de omgeving, terreinbeheerders en opdrachtgever(s) is een optimale inrichting van de ecopassages gecreëerd. Voor de weggebruiker maken we de functie van deze natuurbrug inzichtelijk door een groene, natuurlijke uitstraling. Op het ecoduct wil het wild juist zo min mogelijk merken van de drukte, lawaai en licht van het verkeer. Met een slim spel van natuurlijke grondvormen, reliëf en beplanting creëren we afstand tot de weg en geleiden het wild naar de ecopassage.

2007-2013
Bouwcombinatie H2ECO