Elzenhof, Hillegom

Project details

De nieuwe wijk Elzenhof in Hillegom wordt een woonwijk waar ook ouderen en ook mensen met een beperking deel gaan uitmaken van de gemeenschap. Landschappartners heeft i.s.m. AM en Inbo een stedenbouwkundige schets gemaakt voor de woonwijk. Door een variatie aan grondgebonden woningen, levensbestendige appartementen en een zorginstelling ontstaat er een inclusieve wijk. De inrichting van de buitenruimte nodigt uit voor een actief buitenleven en waar ontmoeting plaats kan vinden. De verkeersontsluiting heeft geen drempels en is uitgewerkt als een shared space (auto is gast). De toepassing van een waterdoorlatende bestrating en veel bomen dragen bij aan een klimaatbestendig en duurzame woonwijk.

2018-2019
AM, Vitaal Zorgvast