EPVE N35, Zwolle – Wijthmen

Project details

Op basis van de Handreiking ruimtelijke kwaliteit en vormgeving is het Esthetisch Programma van Eisen gemaakt met een nadere toespitsing van de inpassingsvisie en landschapsplan. Het PvE zoomt verder in op de vormgevingsaspecten van het project. Eisen (en wensen) worden helder geformuleerd, waarbij de toetsingscriteria zo SMART mogelijk worden aangeduid.

Met de opdrachtgever/stakeholders (Landschap Overijssel) is overleg gevoerd over het concept richtinggevende inrichtingsplan. Vervolgens zijn richtinggevende inrichtingstekeningen (situatie met relevante dwarsprofielen), faunavoorzieningen (faunatunnels, wildrasters en hop-overs), toelichting ontwerpkeuzes, materialisering, beplantingssortiment, principes hop-overs en kwaliteitseisen en onderhoud- cq. garantiebepalingen tbv D&C contract uitgewerkt.

2016
Aveco de Bondt / RWS