Extra Sneltrein Groeningen – Leeuwarden

Project details

Voor het project Extra Sneltrein Groningen – Leeuwarden (ESGL) zijn de kap- en compensatieplannen uitgewerkt conform de eisen en het Ontwerp Tracébesluit. Voor de gemeente Groningen zijn daarnaast ook enkele Boom Effect Rapportages (B.E.A.) gemaakt voor de locaties Paterswoldseweg en Hoogkerk. Voor diverse locaties zijn ook de gewenste ecologische verbindingen uitgewerkt.

2017-2018
BAM Infraconsult