FSG Academy, Apeldoorn

Project details

De drukkerij van Wegener Media in Arnhem heeft na de fusie met De Persgroep transformatie ondergaan naar een sportcampus. Deze campus biedt aan zeer talentvolle tienersporters zowel sportfaciliteiten, als huisvesting en studiemogelijkheden. Dus sporten, wonen en educatie op de campus. Om dit mogelijk te maken was bestemmingsplan herziening vereist. Landschappartners heeft hiertoe de toets voor de ladder van duurzame verstedelijking opgesteld en de ruimtelijke onderbouwing samengesteld. Voor het verkrijgen van nieuwe ruimtelijke en functionele samenhang op de campus is het inrichtingsplan gemaakt. Duidelijkheid is geboden door vormgeving van de entree tot van de campus en de Academy, door logische routes voor langzaam verkeer over de campus, door strategische situering van de buitensporten en vlotte bereikbaarheid van de parkeerplaatsen. Een uitstraling dat past bij een academy en een fraaie context dat kansen om de sporttalenten te ontplooien.

2017-2018
Accres