Geluidsscherm A58, Breda west

Project details

In het kader van de inpassingsprojecten HSL zijn voor de aansluiting van rijksweg A58 op rijksweg A16 geluidsschermen ontworpen en gerealiseerd. De schanskorfwanden hebben een vaste dichte kern i.v.m. mogelijk optredende geluidslekken.

2002
HSL Combinatie Brabant Zuid