Geluidswal N3, Papendrecht

Project details

Ten behoeve van de wijk Wilgendonk is langs de N3 de bestaande groene geluidswal verhoogd. Geotechnisch was het niet mogelijk om de grondwal volledig te verhogen en daarom is een topscherm van 1,5m gerealiseerd. Het behoud van de groene afscherming van de N3 voor de bewoners was een belangrijk uitgangspunt. Het ontwerp, de technische uitwerking (bestek en aanbesteding) en het toezicht/directievoering is door ons verzorgd.

Bij het ontwerp van deze geluidbeperkende voorziening is rekening gehouden met de instabiele ondergrond en de beperkte ruimte tussen de provinciale weg en een brede watergang langs de woonwijk. De grondwal is opgebouwd met kern van licht materiaal (PS-blokken) en een klei afdekking. De grondwal is na de realisatie van het topscherm door de gemeente ingeplant met een heestersortiment.

2012-2014
Gemeente Papendrecht